Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie marketingowe na Rynku B2B

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w relacjach z klientami biznesowymi doskonalenie umiejętności słuchaczy zarządzania marketingowego. Studia mają przygotować menadżerów do samodzielnego podejmowania decyzji w obszarach: badania rynku i potrzeb klientów, kreatywne budowanie strategii, tworzenie oferty, zarządzanie kluczowymi klientami, planowanie komunikacji marketingowej oraz zarządzanie sprzedażą.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności