Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie projektem europejskim

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Skuteczna realizacja projektów dofinansowanych z funduszów europejskich ciągle pozostaje trudnym przedsięwzięciem ze względu na regularne zmiany w przepisach prawnych oraz nowe rozwiązania w metodyce zarządzania projektem. Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z zarządzaniem projektem dofinansowanym z funduszów Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności), oraz funduszów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy). Przedmiotem studium jest kompilacja zagadnień dotyczących nowoczesnego zarządzania projektem z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dla europejskich funduszów po 2014 roku.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności