Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie w handlu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich, związanych z dokonywaniem wyborów strategicznych i działalnością operacyjną.

Dzięki studiom można pogłębić wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu w warunkach rynku konkurencyjnego oraz doskonalić umiejętności praktyczne, odnoszące się do tworzenia strategii wyboru innowacyjnych modeli biznesowych, prowadzenia negocjacji handlowych, budowania relacji z dostawcami, zarządzania sprzedażą, merchandisingu, zarządzania marką.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności