Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacz będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania w zakresie zarządzania oraz analizowania zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej lub mieszkaniowej, również z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania wspomagającego procesy zarządcze oraz analityczne ww. przedsiębiorstw.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności