Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest:
  • wzrost efektywności procesów kadrowych,
  • rozpowszechnienie najnowszych trendów i wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi
  • poszerzenie spojrzenia na problemy społeczne zarządzania
Proponowane przedmioty odzwierciedlają trzy aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: strategiczny, operacyjny i administracyjny.

Zadania studiów będą ukierunkowane na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej.

Zajęcia na studiach realizowane będą w formie wykładów, warsztatów i seminariów.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.

Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studiów.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności