Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studium podyplomowego jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do nadzoru nad zintegrowanymi systemami zarządzania jakością w działalności leczniczej. W ramach Studium absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: norm ISO 9001, 14001, 27001, 18001, akredytacji, audytów wewnętrznych, dokumentacji medycznej.
Polityka Prywatności