Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Akademia ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Podstawowymi celami studiów są:

  • wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie identyfikacji ryzyka oraz oceny i sposobów ograniczania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa;
  • przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej produktów finansowych, szczególnie ubezpieczeniowych;
  • wykorzystanie ich w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności