Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Białystok, Polska

Prawo organizacji i zarządzanie w ochronie zdrowia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Podyplomowe Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia jest wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział w Białymstoku.
To jedyne takie prestiżowe studia podyplomowe, firmowane przez dwie państwowe uczelnie wyższe oraz instytucję naukową łączące w trakcie jednych studiów podyplomowych tematykę PRAWA, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

Studia skierowane są w szczególności do osób zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zdrowia, szczególnie polecane są lekarzom, pielęgniarkom, menadżerom służby zdrowia, pracownikom NFZ czy przedstawicielom firm farmaceutycznych oraz wszystkim, których ambicją jest doskonalenie umiejętności i poszerzenie swojej wiedzy.

Bogaty i dostosowany do standardów europejskich. program studiów z interaktywnymi metodami i formami pracy oraz nowoczesnymi sposobami przekazywania informacji prowadzony przez wysoko wykfalifikowaną kadrę wykładowców akademickich oraz praktyków krajowych z zakresu prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny studiów.

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre.
Autor: Mariusz Dzierżawski, Wygrana wojna o życie, rp.pl, 25 września 2013
Polityka Prywatności