Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Coaching i public relations w ochronie zdrowia

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel kształcenia: Kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności zawodowych u osób pracujących w placówkach ochrony zdrowia na stanowiskach związanych z kadrami (od poziomu wykonawczego do zarządczego) oraz przygotowanie słuchaczy do budowania strategii PR i utrzymywania pozytywnego wizerunku placówki ochronny zdrowia poprzez ciągły kontakt z otoczeniem za pośrednictwem mediów i różnorodnych działań promocyjnych.
Polityka Prywatności