Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Coaching i public relations w ochronie zdrowia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel kształcenia: Kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności zawodowych u osób pracujących w placówkach ochrony zdrowia na stanowiskach związanych z kadrami (od poziomu wykonawczego do zarządczego) oraz przygotowanie słuchaczy do budowania strategii PR i utrzymywania pozytywnego wizerunku placówki ochronny zdrowia poprzez ciągły kontakt z otoczeniem za pośrednictwem mediów i różnorodnych działań promocyjnych.
public relations
Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
public relations
PR zamiast rządzenia.
Autor: Jacek Kurski
public relations
W rzeczywistości public relations to drugorzędny dodatek do strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa, jednak w sieci oznacza wszystko.
Autor: Matt Haig, Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu?
public relations
Oszczerstwo, półprawdy, prześmiewstwo i obelgi, a wszystko to podlane sugestywnymi, demagogicznymi opisami niby naocznego świadka. Wypisz, wymaluj współczesny czarny PR.
Autor: Andrzej Zieliński, Kronika przyprawionej gęby, „Polityka”, 20 grudnia 2008
Polityka Prywatności