Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Dydaktyka medyczna

Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
O przyjęcie na studia podyplomowe na kierunek dydaktyka medyczna mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów medycznego i przyrodniczego, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Absolwenci uzyskają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania (prowadzenia zajęć) z zakresu przedmiotów medycznych.
Polityka Prywatności