Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Edukacja w opiece okołoporodowej

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków. Absolwenci zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia kompleksowej edukacji w opiece okołoporodowej, np. w szkołach rodzenia, szkołach matek i ojców oraz poradniach laktacyjnych.
Polityka Prywatności