Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Fizjoterapia w kardiologii i profilaktyce chorób układu krążenia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków. Absolwenci zyskają poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności niezbędnych do pracy w zespołach rehabilitacyjnych i terapeutycznych wszystkich rodzajów placówek prowadzących kompleksową rehabilitację.
Fizjoterapia
Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.
Polityka Prywatności