Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia o charakterze doskonalącym przygotowują pedagogów specjalnych do pracy w placówkach dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą w pracy zawodowej.
Andragogika
Andragogika (gr. ανηρ, ανδρος - mężczyzna + αγω - prowadzę) – subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych.
Polityka Prywatności