Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cele studiów

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną koniecznych do realizacji programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci studium zdobędą wiedzę dotyczącą potencjału rozwojowego, jak również ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Należy raczej zarówno rząd, jak i kościół pozbawić wszelkiego wpływu na szkołę.
Autor: Karol Marks, Krytyka programu gotajskiego
Polityka Prywatności