województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Edukacja integracyjna i włączająca

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cele i charakterystyka studiów

 

Studia podyplomowe „edukacja integracyjna i włączająca”studiami kwalifikacyjnymi.

Studia są realizowane przez trzy semestry w wymiarze 360 godzin zajęć dydaktycznych oraz 40 godzin praktyk (90 godzin wykładów, 230 ćwiczeń, 10 godzin hospitacji metodycznych, 30 godzin seminarium dyplomowego).

Celem studiów jest umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej.

Cel kształcenia:

- przygotowanie kadr do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego

Kwalifikacje do pracy w placówkach:

1)      na stanowisku  pedagoga specjalnego w :

  • przedszkolach ogólnodostępnych;
  • szkołach ogólnodostępnych;

2)      na stanowisku nauczyciela wspomagającego w:

  • przedszkolach integracyjnych;
  • oddziałach integracyjnych;
  • szkołach ogólnodostępnych;
  • klasach ogólnodostępnych.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Niesprawiedliwym i niedozwolonym jest wszelki monopol wychowawczy czy też szkolny, który fizycznie lub moralnie zmusza rodziny do posyłania dzieci do szkół państwowych, wbrew obowiązkom chrześcijańskiego sumienia, a także wbrew słusznym ich upodobaniom.
Autor: Pius XI, encyklika Divini illius magistri.
Edukacja
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji.
Autor: Mark Twain
Edukacja
Jest taki stary dowcip. Pytają Marksa, Engelsa i Lenina, kogo wolą: żonę czy kochankę. Marks odpowiada: „Żonę”. Engels: „Kochankę”. A Lenin mówi: „Obie”. I wszyscy się dziwią: „Jak to, Lenin, przecież z ciebie jest taki asceta. Po co ci żona i kochanka?”. A on wyjaśnia: „Jak to po co? Kochance będę mówił, że jestem u żony, a żonie, że u kochanki”. „No, ale co będziesz robił w tym czasie?”. Lenin na to: „Jak to co? Uczył się”. Kiedy byłem w szkole, na wszystkich ścianach wisiało przesłanie Lenina do młodych ludzi: „Uczitsia, uczitsia, uczitsia”. Dziś znowu jest aktualne.
Autor: Slavoj Žižek
Polityka Prywatności