Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne

Uprawnienia studiów podyplomowych:

Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do prowadzenia tańca, muzyki i ruchu metodą C. Orffa oraz choreoterapii osobom, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400).

Charakterystyka studiów:

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom poszerzania znajomości różnych form ruchu z muzyką i pogłębiania umiejętności ich stosowania przez pedagogów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, rewalidacyjnej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej utworzone zostały w roku akademickim 1997/1998 Studia Podyplomowe o specjalności Kształcenie Muzyczno-Ruchowe.

Program studiów, sporządzony w oparciu o analizę wyników badań dotyczących potrzeb dokształcania pedagogów i ich gotowości do podjęcia studiów podyplomowych, przewiduje realizację podstawowego bloku specjalizacyjnego. Prowadzenie poszczególnych przedmiotów opiera się głównie na formie warsztatu artystycznego.

Cele studiów:

Umożliwienie uzyskania i podwyższenia kwalifikacji muzyczno-ruchowych przez pedagogów specjalnych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, muzyki, umuzykalnienia, rytmiki, wychowania fizycznego, instruktorów tańca, muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, animatorów oświatowo-kulturowych, logopedów.

Wyposażenie w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Celem studiów z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego w najogólniejszym ujęciu jest przede wszystkim poszerzenie praktycznej wiedzy słuchaczy oraz doskonalenie ich umiejętności ruchowo-tanecznych i muzycznych.

Polityka Prywatności