Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Język wykładowy: polski

Cel kształcenia:

przygotowanie specjalistów  do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Polityka Prywatności