województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Mediacja sądowa i pozasądowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Celem studiów jest psychologiczno-prawno-pedagogiczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych, a w szczególności do:

  • uzyskanie kwalifikacji do pełnienia roli mediatora,
  • nabycie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania konfliktów,
  • przygotowanie pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, karnych, nieletnich,
  • przygotowanie do rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, w środowiskach lokalnych, w szkołach itp.
  • stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności,
  • postrzegania siebie jako kompetentnego mediatora, skutecznie komunikującego się i działającego w różnych sytuacjach oraz efektywnie radzącego sobie ze stresem;
Polityka Prywatności