województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Metodyka wczesnego nauczania języka obcego

Język wykładowy: polski

Głównym celem studiów podyplomowych jest:

  • kształtowanie tych umiejętności pedagogicznych, które warunkują harmonijny rozwój umysłowy dzieci, a także,
  • efektywne kształcenie i wychowanie dzieci w zakresie wprowadzania ich w świat języków i kultur.

W ramach studiów podyplomowych zamierzamy zrealizować następujące cele kształcenia:

  • przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) nauczycieli do wspomagania umysłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym tak, aby umożliwić dzieciom efektywne uczenie się języka obcego,
  • poznanie (podstawy psychologiczne i pedagogiczne) skutecznych form i metod prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,
  • kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami w zakresie wspierania dziecka w uczeniu się języka obcego,
  • konstruowanie programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci w zakresie kształtowania językowej kompetencji komunikacyjnej oraz kompetencji kulturowej
    u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
Polityka Prywatności