województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu

Są to studia doskonalące. Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Wszechstronne przygotowanie do udzielania pomocy osobom w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych.

Cele studiów:

Przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne,  wieku podeszłego i inne) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną i inne).

Charakterystyka studiów:

Program studiów został opracowany przez wieloletnich praktyków pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Czabały w oparciu o aktualne standardy profesjonalnej pomocy psychologicznej. Studia składają się z dwóch głównych bloków tematycznych: pierwszy dotyczy poradnictwa psychologicznego kierowanego do osób w różnych okresach życia oraz szkolenia umiejętności interpersonalnych, blok drugi – związany jest z psychologią kryzysu i  ze szkoleniem w metodach interwencji kryzysowej.

Interwencja
Interwencja główna – instytucja procesu cywilnego
Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji (W. Badura-Madej (1996). Interwencja kryzysowa to działalność prewencyjna, związaną z prewencją wtórną – zapobieganiem pogłębianiu się patologii w konsekwencji nierozwiązanych kryzysów. Prewencja pierwotna to zapobieganie rozwojowi kryzysów i patologizacji w wymiarze ogólnospołecznym.
Poradnictwo
Poradnictwo – działanie, którego celem jest tworzenie warunków do podjęcia przez klienta samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu.
Polityka Prywatności