województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze

Język wykładowy: polski
W zmieniającym się świecie coraz częściej spotykamy się z dziećmi, których zachowania odbiegają od przyjętych norm. Zaobserwować można trudności w zakresie przestrzegania zasad, manier postaw, brak poczucie własnej wartości, empatii, umiejętności utrzymywania zdrowych granic czy też ogólnej niedojrzałości emocjonalnej. Zaniechanie pracy wychowawczej w tym zakresie blokuje wiele sfer rozwoju dziecka i znacząco obniża jakość jego funkcjonowania. Interwencje nie są jednak łatwe. Często opiekunowie i wychowawcy zastanawiają się, czy opisywane trudności mieszczą się w granicach normy, czy też są sygnałem o początkach rozwoju zaburzeń zachowania. Dlatego w pierwszej kolejności studia nastawione są na wnikliwe zrozumienie mechanizmów rozwojowych i analizę poszczególnych symptomów trudnych zachowań, a następnie rozwijają kompetencje wychowawcze, które pozwolą na skuteczną pracę terapeutyczną oraz działania profilaktyczne. Wiedza zdobyta podczas studiów stanowić będzie podstawę do samodzielnego planowania i wdrażania innowacyjnych i nowatorskich  metod i technik w pracy wychowawczej zarówno w środowisku instytucjonalnym, jak i rodzinnym.
Polityka Prywatności