województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Surdopedagogika

Język wykładowy: polski

Cele studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i powszechnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach PZG, ośrodkach wczesnej interwencji. Zapoznanie z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

Polityka Prywatności