Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Oferujemy: 510 godzin: wykładów, ćwiczeń, warsztatów; hospitacje placówek (zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, placówek montessoriańskich i daltońskich), w tym praktyka z zakresu terapii pedagogicznej. Studia nadają kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.W ramach studiów przewidziany jest blok zajęć dotyczący diagnozy i terapii z dziećmi z trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki, zaburzeń w rozwoju ruchowym oraz pracy z rodziną i socjoterapii. Zakres ten poszerzono o dodatkowe kompetencje z zakresu edukacji daltońskiej i pedagogiki M. Montessori, Łączą się one spójnie z terapią pedagogiczną i poszerzają umiejętności warsztatowe nauczyciela-terapeuty min. w zakresie, dotyczącym tego, jak indywidualizować proces edukacyjny, różnicować materiał i zadania w zależności od możliwości podoopiecznych.

terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Polityka Prywatności