województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością

Język wykładowy: polski

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe z zakresu usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością są efektem współpracy APS z partnerem holenderskim w ramach programu "Przygotowanie kadr do pracy z dziećmi ze sprzężonymi upośledzeniami w Polsce" i uwzględnia doświadczenia holenderskie odnośnie kształcenia kadr do pracy z dziećmi najciężej uszkodzonymi.

Celem Studiów jest wszechstronne, specjalistyczne przygotowanie kadr do pracy z dziećmi najciężej uszkodzonymi z licznymi dysfunkcjami. Założeniem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do tych dzieci i ich rodziców. Wymaga to przybliżenia słuchaczom problematyki dziecka z wielorakimi niepełnosprawnościami w sposób kompleksowy uwzględniający:

  • uwarunkowania medyczne, psychologiczne, środowiskowe,
  • wszechstronną diagnozę,
  • terapię ogólną i swoistą ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady postępowania terapeutycznego, budowę programów oraz metody terapii/rehabilitacji (wspólne i swoiste),
  • wczesne wspomaganie jako warunek skutecznego działania.
Polityka Prywatności