województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia mają charakter doskonalący a ich koncepcja nawiązuje do współczesnych idei i trendów kształcenia specjalnego, w szczególności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.
Polityka Prywatności