województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Celem studiów jest:
  • uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych i nauczycielskich w zakresie wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci (w domu, żłobku i przedszkolu),
  • przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego,
  • przygotowanie do konstruowania programów wspierania rozwoju we wszystkich sferach rozwojowych.
  • przygotowanie do umiejętnego stosowania skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci.
Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.
Polityka Prywatności