województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Cel kształcenia:
  • nabycie umiejętności w zakresie zaawansowanej grafiki komputerowej
  • poszerzenie i rozwijanie kompetencji kreatywnej pracy plastycznej (tworzenie projektów plastycznych i projektowanie graficzne)
  • doskonalenie umiejętności pracy z kamerą cyfrową i montażu materiałów filmowych
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
Polityka Prywatności