Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Biopaliwa

Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Absolwenci studiów podyplomowych Biopaliwa posiądą wiedzę niezbędną do pozyskiwania surowców, produkcji biopaliw oraz ich efektywnego wykorzystania energetycznego. W szczególności uzyskają niezbędną wiedzę nt. produkcji biopaliw stałych, ciekłych i gazowych; pozyskiwania surowców służących do ich produkcji oraz umiejętność planowania energetycznego. Absolwent posiądzie podstawową wiedzę z zakresu projektowania instalacji technologicznych i pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Niewątpliwie ważnym elementem wykształcenia absolwenta będą zagadnienia ekologiczne produkcji biopaliw i ich energetycznego wykorzystania. Studium przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i personelu nadzoru przedsiębiorstw oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, chcących uzupełnić wykształcenie i poszerzyć możliwości znalezienia pracy, a także wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi sposobami produkcji biopaliw.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

MDDP_220.jpg

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności