Kraków, Polska

Aerologia górnicza

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów są aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie wentylacji, klimatyzacji i zagrożenia metanowego oraz pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w formie 14 dwudniowych sesji dydaktycznych. Przewiduje się także wyjazdowe zajęcia seminaryjne w wybranych zakładach górniczych o szczególnym nasileniu zagrożeń naturalnych. Wykładowcami są pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej, na co dzień związani z problematyką wentylacji kopalń.
Polityka Prywatności