Kraków, Polska

Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Użytkowanie
Użytkowanie (łac. ususfructus) – jedno z ograniczonych praw rzeczowych, znane polskiemu prawu cywilnemu, wyrażające się w obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków.
Polityka Prywatności