Kraków, Polska

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji oraz kształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym, na potrzeby dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16.12.2002 oraz Ustawy z dnia 19.09.2007 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373, 2007 oraz Nr 247, poz. 1844, 2007) - w zakresie kompleksowej oceny i modernizacji energetycznej budynków i infrastruktury energetycznej , a także kształcenie wysoko kwalifikowanych ekspertów, audytorów i certyfikatorów energetycznych z zakresu: · oceny cieplnej budynków: mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (audyt energetyczny) · efektywności energetycznej: źródeł ciepła (konwencjonalnych i odnawialnych), sieci przesyłowych oraz odbiorników energii, w stosunku do potrzeb użytkowych · efektywności energetycznej systemów: grzewczych, chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, elektrycznych, w stosunku do potrzeb użytkowych · określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku lub odrębnego mieszkania (ciepło, chłód, wentylacja, klimatyzacja, energia elektryczna, sprężone powietrze, woda) na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej (certyfikacja budynku). Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły co najmniej studia inżynierskie techniczne w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; najlepiej na kierunkach: architektura, budownictwo, mechanika, energetyka, elektroenergetyka i elektrotechnika, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i wodna, ochrona środowiska oraz pokrewne związane z problemami gospodarowania energią.
Polityka Prywatności