województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Efektywne użytkowanie energii elektrycznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Efektywność energetyczna – w tym także elektroenergetyczna – staje się w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jednym z głównych zadań współczesnej techniki. Znaczenie tego problemu ma charakter zarówno globalny (z perspektywy środowiska naturalnego, deficytu surowców energetycznych itp.), jak również lokalny (z perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, budżetów firm, gospodarstw domowych itp.). Zagadnienie ma charakter interdyscyplinarny, a jego rozwiązanie wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy oraz posiadania aktualnej informacji technicznej. Proponowane studia podyplomowe służą właśnie rozszerzeniu wiedzy na powyższe tematy.
Użytkowanie
Użytkowanie (łac. ususfructus) – jedno z ograniczonych praw rzeczowych, znane polskiemu prawu cywilnemu, wyrażające się w obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków.
Polityka Prywatności