województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje (studia z modułem dla nauczycieli)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Omawiane zagadnienia stanowią całościowy przegląd praktycznych zastosowań współczesnej elektroniki. Prezentowane są techniki analogowe i cyfrowe, układy wysokiej częstotliwości, techniki sieciowe, mikroprocesory, sterowniki, miernictwo elektroniczne, wspomaganie komputerowe oraz wybrane aplikacje. Realizowana jest również problematyka dotycząca dydaktyki elektroniki. Dla specjalności przemysłowej studia trwają dwa semestry po 120 godz., dla specjalności nauczycielskiej trzy semestry, w tym pierwsze dwa po 120 godz. oraz trzeci – 120 godz. (28 godz. wykładów, 32 godz. laboratoriów i 60 godzin praktyki zawodowej).
Elektronika
Elektronika (z gr. elektron 'bursztyn, który można naelektryzować przez potarcie’ i -ikos 'na sposób; odnoszący się do’) – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.
Polityka Prywatności