województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Energetyka cieplna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia mają na celu poszerzenie wiedzy z przedmiotów podstawowych - m.in. termodynamiki, spalania, wymiany ciepła, mechaniki płynów, ogólnotechnicznych - m.in. maszyn przepływowych, eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych, układów regulacji cyfrowej, energetyki jądrowej oraz specjalnościowych - m.in. konstrukcji i eksploatacji kotłów, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, sieci cieplnych, kontroli procesów cieplnych w siłowniach parowych, technologii proekologicznych w energetyce, odnawialnych źródeł energii, rynku energii.
Energetyka
Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.
Polityka Prywatności