województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia podyplomowe "Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem" mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z gospodarowaniem budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat zarządzania udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy, architekci, deweloperzy, inżynierowie, projektanci). Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility Management.
Facility Management
Facility Management (FM) – praktyka koordynowania fizycznego miejsca pracy z ludźmi i pracą organizacji. Integruje zasady administrowania przedsiębiorstwem (ekonomia, organizacja, zarządzanie), architektury, nauk behawioralnych (socjologia, psychologia) oraz nauk inżynierskich.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności