Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Geofizyka stosowana (Specjalność: geofizyka naftowa, geofizyka górnicza i geofizyka środowiska)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Konieczność poszukiwania złóż węglowodorów, prowadzenia eksploatacji górniczej w coraz bardziej złożonych warunkach geologicznych oraz prowadzenia proekologicznej gospodarki powodują, że do lokalizacji i rozpoznawania złóż oraz przewidywania zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą i antropogenicznych zagrożeń środowiska wykorzystywane są najnowocześniejsze geofizyczne systemy pomiarowe oraz komputerowe systemy do przetwarzania i interpretacji danych. Program studiów umożliwia poszerzenie wiadomości z zakresu wykorzystania metod geofizycznych do powyższych celów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona zarówno na korzyści wynikające ze stosowania specjalistycznych metod geofizycznych (m.in. niski koszt badań), jak i fakt, że w wielu przypadkach jakość uzyskiwanych danych zdecydowanie przewyższa informacje uzyskiwane przy zastosowaniu tradycyjnych metod badawczych.
Geofizyka
Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Obecnie często tym terminem określa się też badania innych planet podobnymi metodami.
Geofizyka stosowana
Geofizyka stosowana – zespół fizycznych metod badania przypowierzchniowej części skorupy Ziemi oraz określenia własności fizycznych skał – elektrycznych, mechanicznych, magnetycznych, cieplnych, jądrowych i innych na podstawie pomiarów realizowanych na powierzchni Ziemi, w otworach wiertniczych, wyrobiskach górniczych, w powietrzu i na morzu.
Specjalność
specjalność naukowa
Polityka Prywatności