województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Geofizyka stosowana (Specjalność: geofizyka naftowa, geofizyka górnicza i geofizyka środowiska) - NABÓR CIĄGŁY

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Geofizyka
Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Obecnie często tym terminem określa się też badania innych planet podobnymi metodami.
Geofizyka stosowana
Geofizyka stosowana – zespół fizycznych metod badania przypowierzchniowej części skorupy Ziemi oraz określenia własności fizycznych skał – elektrycznych, mechanicznych, magnetycznych, cieplnych, jądrowych i innych na podstawie pomiarów realizowanych na powierzchni Ziemi, w otworach wiertniczych, wyrobiskach górniczych, w powietrzu i na morzu.
Specjalność
specjalność naukowa
Polityka Prywatności