województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Górnictwo otworowe złóż węglowodorów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące projektowania i wykonywania otworów naftowych oraz zagospodarowania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. W trakcie wykładów, ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych słuchacze uzyskują podstawową wiedzę z zakresu geologii, geofizyki, geoinżynierii, wiertnictwa i eksploatacji złóż, uzupełnioną przez wybrane zagadnienia z ochrony środowiska, prawa górniczego i geologicznego oraz BHP.
Górnictwo
Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.
Górnictwo
Wydaje się, że bez nadzwyczajnych regulacji legislacyjnych górnictwo nie spłaci swojego długu. Pomocny byłby wzrost cen węgla, ale na to w trakcie dwóch, trzech lat raczej nie ma szans. Spłata części zadłużenia przeniesie się na kontrahentów.
Autor: Jerzy Markowski
Górnictwo
Może nareszcie okaże się, iż decydenci dojdą do wniosku, że górnik jest potrzebny górnictwu, a górnictwo jest potrzebne Polsce.
Autor: Jerzy Markowski
Górnictwo
Przed powstaniem Polskiej Grupy Górniczej straty górnictwa mają zostać wyzerowane.
Autor: Krzysztof Tchórzewski, minister energii
Polityka Prywatności