Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Gospodarka odpadami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w warunkach gospodarki rynkowej, a także do zmian w stosowanych technologiach oraz w sytuacji wdrażania przepisów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Studia trwają dwa semestry, obejmują około 170 godzin. Rozpoczęcie zajęć odbędzie się w październiku 2009 r. Pierwszy semestr jest poświęcony polityce ekologicznej państwa, podstawom prawnym, kompleksowemu rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami, zajęciom w terenie; semestr drugi obejmuje szczegółową problematykę produkcji odpadów stałych i płynnych, odpady niebezpieczne, systemy gospodarki odpadami, opracowania statystyczne, edukację ekologiczną, regionalną gospodarkę odpadami, zagadnienia projektowe, dokumentacyjne, seminarium dyplomowe.
Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami – szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem nad tego typu działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie. Ze względu na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady przemysłowe i komunalne.
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Polityka Prywatności