województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

IT Business Management

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów podyplomowych jest edukacja osób, które wybierają ścieżkę menedżerską w branży IT. Studia są kierowane do liderów, kierowników oraz specjalistów z potencjałem na rozwój w obszarze menedżerskim w sektorze IT. Studia kształcą w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, budowania i kierowania zespołami, przywództwa, nowoczesnej ekonomii, finansów przedsiębiorstwa oraz umiejętności menedżerskich. Mocną podstawą programową są kursy z zakresu zwinnego zarządzania projektami IT oraz z obszaru technologii i tworzenia architektury systemów informatycznych.
Business
"Business" – piąty singel promujący album The Eminem Show amerykańskiego rapera Eminema.
Polityka Prywatności