Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Informatyka i zarządzanie - Inspektor ochrony danych osobowych - Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Problematyka bezpieczeństwa informacji i jej roli w społeczeństwie informacyjnym jest dla wszystkich użytkowników sieci sprawą oczywistą. Głównym celem studiów jest określenie jakimi metodami, przy użyciu jakich narzędzi i technik osiągnąć po ocenie ryzyka i zagrożeń - zadawalające rezultaty skutecznej ochrony informacji w świetle standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poprzez poznawanie literatury specjalistycznej i analizy oraz oceny bieżących przypadków, zapoznani zostaną z praktycznymi zasadami zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych. Celem studiów jest także wypełnienie luki w potrzebach rynku pracy* i przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań na stanowiskach Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w działaniach instytucji, urzędów oraz przedsiębiorstw. Nowe regulacje prawne, normy ISO rodziny 2700X pozwolą słuchaczom w praktycznych ćwiczeniach dokonać symulacji przypadków i znalezienie optymalnych rozwiązań zgodnych z przepisami i dobrymi praktykami.
Audytor
Audytor – biegły rewident
Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Polityka Prywatności