województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Informatyka stosowana

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Są to studia podyplomowe doskonalące dla osób posiadających podstawową wiedzę i umiejętności informatyczne, zainteresowanych wykorzystaniem zaawansowanych funkcji systemów komputerowych, np. do projektowania inżynierskiego, przetwarzania dużych zbiorów liczbowych z wykorzystaniem metod statystycznych, tworzenia i przetwarzania plików dźwiękowych i graficznych oraz własnych aplikacji internetowych, wreszcie do projektowania i pisania programów komputerowych. Dużą wagę przywiązuje się do aktywnych form kształcenia – stąd ponad 70% zajęć dydaktycznych stanowią ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty. Uczestnicy studiów podyplomowych korzystają z bogatej bazy dydaktycznej Wydziału: laboratoriów, biblioteki oraz konsultacji specjalistów.
Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Polityka Prywatności