Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Internetowe Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ITIK)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
„ITIK” to studia poruszające problematykę rozmaitych technologii wspierających komunikację infrastruktury przedsiębiorstwa z jej otoczeniem zewnętrznym. Zajmują się praktycznymi aspektami zastosowania tych technologii w przekazywaniu informacji – od procesów konfigurowania urządzeń, przez usługi, po wizerunek firmy kreowany za pośrednictwem nowoczesnych technologii przekazu treści. Są studiami dla praktyków – traktując o metodach wdrażania konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na problemy techniczne napotykane w działalności i związane przekazem informacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Duży nacisk położony został na kwestię eksploatacji sprzętowej infrastruktury technicznej, w tym sieci komputerowych. Zamiast dość pospolitego w różnorodnych kursach i szkoleniach przerostu teorii nad praktyką, studia podyplomowe „ITIK” oferują konkretne odpowiedzi pytania: "Co zrobić, aby dana rzecz po prostu dobrze działała?"
Polityka Prywatności