Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Inżynieria złóż ropy i gazu – konwencjonalnych i niekonwencjonalnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia swym zakresem obejmują zagadnienia związane z geologią, geofizyką i inżynierią złóż węglowodorów, systemami ich udostępniania, sposobami ich eksploatacji, a także ich zagospodarowaniem. Program studiów zawiera też najistotniejsze elementy prawa górniczego i geologicznego, a także zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Część zajęć odbywać się będzie w formie zajęć praktycznych w laboratorium komputerowym wyposażonym w profesjonalne oprogramowanie specjalistyczne.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności