Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Klimatyzacja kopalń

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów jest aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie procesów wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych oraz systemach klimatyzacji kopalń. Absolwent nabywa wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych. Zostaje zapoznany z zasadami projektowania systemów klimatyzacyjnych w górnictwie podziemnym.
Polityka Prywatności