Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Komputerowe systemy sterowania i sterowanie cyfrowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką automatyki oraz z nowoczesnymi metodologiami i rozwiązaniami sprzętowymi w dziedzinie komputerowego sterowania procesami technologicznymi. Wykłady są prowadzone przez profesorów i adiunktów, a zajęcia praktyczne są prowadzone w wyspecjalizowanych laboratoriach. Zakres przedmiotów obejmuje: stosowania komputerów PC do sterowania, sterowanie cyfrowe, metody przetwarzania sygnałów pomiarowych, algorytmy regulacji, programowanie sterowników PLC, metody identyfikacji modeli i obserwacji stanu procesów dla nowoczesnych regulatorów adaptacyjnych, procesory DSP, mikrosterowniki, wielopoziomowe komputerowe systemy sterowania nadrzędnego, systemy wizualizacji HMI i monitoringu SCADA, oprogramowanie czasu rzeczywistego (QNX), systemy robotyki i wykorzystanie nowoczesnej platformy oprogramowania Matlab RT.
Polityka Prywatności