województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Kuźnictwo

Język wykładowy: polski
Udział w studiach umożliwia zapoznanie się słuchaczy z najnowszymi narzędziami wspomagania projektowania procesów kucia swobodnego i matrycowego, prasowania i innych dziedzin kształtowania objętościowego, w tym kucia precyzyjnego na zimno i ciepło. Studia obejmują wszystkie etapy wytwarzania i przetwarzania metali i stopów, w tym ich głębokie przetwórstwo z uwzględnieniem prognozowania własności wyrobu gotowego. Do projektowania narzędzi kuźniczych stosowanych jest kilka systemów - CAD/CAM/CAE, w tym SolidWorks i VeraCad. Wspomaganie projektowania oraz analiza procesów kucia i prasowania swobodnego, półswobodnego i matrycowego, walcowania wzdłużnego i poprzecznego oraz prognozowanie własności wyrobów są oparte na programach wykorzystujących MES: QForm2D/3D, TTSTEEL, FORMFEM i SimufactForming.
Polityka Prywatności