Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Studia przeznaczone są dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszy lub pierwszy i drugi stopień), kierunków mechanicznych, niezwiązanych z górnictwem podziemnym. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu górnictwa podziemnego (wyrobiska, technologie, organizacja produkcji), na bazie której omówione będą stosowane obecnie i w nadającej się przewidzieć przyszłości maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego. Zakres wiedzy związanej z tymi maszynami dotyczyć będzie ich budowy, eksploatacji oraz podstaw doboru i projektowania.
Polityka Prywatności