Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nowoczesna eksploatacja maszyn sprężających w wentylacji i klimatyzacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne

Studia mają na celu przygotować Uczestników:

  • do racjonalnego projektowania procesu eksploatacji energochłonnych z natury rzeczy, maszyn sprężających zapewniających optymalny transport powietrza wentylacyjnego
  • do optymalnego projektowania sieci oraz certyfikacji elementów i urządzeń wentylacyjnych
  • ekspertów do wykonywania certyfikatów efektywności energetycznej: źródeł ciepła, sieci wentylacyjnych, cieplnych, chłodniczych, klimatyzacji, drgań, akustyki, niezawodności
Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.
Polityka Prywatności