Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Nowoczesna grafika komputerowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Podstawą studiów jest powstałe w 2005 r. supernowoczesne Laboratorium Grafiki Komputerowej AGH (przypuszczalnie najlepsze i najnowocześniejsze w Polsce, studenckie/dydaktyczne Lab Grafiki). Wszystkie zajęcia studiów podyplomowych, włącznie z wykładami, odbywają się w tym Laboratorium. Studia podzielone są na dwa poziomy: grafika dla nie-informatyków – poziom I i grafika zaawansowana – poziom II, w którym mogą uczestniczyć osoby o wykształceniu informatycznym, także absolwenci poziomu I. Program poziomu I obejmuje prezentacje „5 twarzy grafiki komputerowej“, tj.: grafikę publikacyjną 2D, naukę podstaw programowania w grafice oraz wprowadzenie do grafiki 3D i animacji w 2D i 3D. Na poziomie II osoby o kwalifikacjach informatycznych koncentrują się na przyswajaniu zaawansowanych technik grafiki, natomiast nie-informatycy, którzy ukończyli poziom I, dalej rozwijają swoje umiejętności programowania grafiki oraz kontynuują rozwój praktycznej wiedzy na temat grafiki. Poziom II zawiera wykład dotyczący teorii grafiki. Oba poziomy zakładają realizację samodzielnych projektów, tak aby absolwent oprócz dyplomu renomowanej uczelni, jaką jest AGH, zabierał ze sobą portfolio projektów, które zrobił i które będzie mógł pokazać, np. starając się o pracę. Struktura studiów odzwierciedla to podejście: każdy poziom trwa 2 semestry. W pierwszym odbywają się intensywne zajęcia laboratoryjne i nie ma czasu na robienie projektów. Uczestnik nie posiada zresztą wtedy jeszcze potrzebnych kwalifikacji. W drugim semestrze odbywa się tylko Pracownia Projektowa, tak aby każdy wykonał swoje projekty, bo one też warunkują uzyskanie zaliczenia z przedmiotów. W zamierzeniu przedmioty oferowanych studiów mają pokryć maksimum obszaru dzisiejszej nowoczesnej grafiki komputerowej.
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
Polityka Prywatności